Tên thật: Aerosmith
Ngày sinh: 1970 - Quốc gia: United States
Nhóm được thành lập năm 1970 với các thành viên:-Steven Tyler-Joe Perry-Brad Whitford-Tom Hamilton-Joey KramerVà các cựu thành viên trong nhóm:-Ray Tabano-Jimmy Crespo-Rick Dufay