Lời bài hát được hát bởi 4 Non Blondes


Tên thật: 4 Non Blondes
Ngày sinh: 1989 - Quốc gia: United States
Nhóm được thành lập năm 1989 và giải tán năm 1995, gồm có các thành viên:-Linda Perry (vocals)-Christa Hillhouse (bass guitar)-Shaunna Hall (guitar)-Wanda Day (drums)-Other members-Roger Rocha (guitar)-Dawn Richardson (drums)-Louis Metoyer (guitar)