Lời bài hát được hát bởi 30 Seconds To Mars ft. Kanye West


Tên thật: 30 Seconds To Mars
Ngày sinh: 1998 - Quốc gia: United States
Nhóm được thành lập năm 1998 với các thành viên hiện tại:-Jared Leto-Tomo Miličević-Shannon LetoVà danh sách các cựu thành viên gồm có:-Matt Wachter-Solon Bixler-Kevin Drake