Lời bài hát trong album The 5th Album Vol.2 [Thank You]