Lời bài hát được sáng tác bởi Ưng Hoàng Phúc

Tiêu đề
Hát bởi