Lời bài hát được sáng tác bởi Trần Trịnh & Hà Huyền Chi

Tiêu đề
Hát bởi