Lời bài hát được sáng tác bởi Thuận Yến - Thanh Lam

Tiêu đề
Hát bởi