Lời bài hát được sáng tác bởi Phan Mạnh Huỳnh

Tiêu đề
Hát bởi