Lời bài hát được sáng tác bởi Nguyễn Hay- Chữ Văn Long

Tiêu đề
Hát bởi