Lời bài hát được sáng tác bởi Nguyễn Anh Vũ

Tiêu đề
Hát bởi