Lời bài hát được sáng tác bởi Minh Kỳ & Dạ Cầm

Tiêu đề
Hát bởi