Lời bài hát được sáng tác bởi Max Martin, Shellback, Tiffany Amber

Tiêu đề
Hát bởi