Lời bài hát được sáng tác bởi Lời Việt: Jimmii Nguyễn