Lời bài hát được sáng tác bởi Lê Đức Long & Đặng Hiền

Tiêu đề
Hát bởi