Lời bài hát được sáng tác bởi Lê Đăng Khoa

Tiêu đề
Hát bởi