Lời bài hát Việt Nam ơi! Mùa Xuân đến rồi

Ca sĩ: Tốp ca Album: Nhạc Đỏ

Bài hát được cung cấp bởi mp3.zing.vn (Music player provided by mp3.zing.vn)

Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng. Tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người.
Việt Nam, ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng. Chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng bước theo Đảng thủy chung trong trắng dẫu con đường vượt qua mưa nắng. Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi.
Tiến bước theo Đảng đường đi thênh thang thẳng tới chân trời vinh quang và chiền thắng. Giai cấp vô sản tình yêu bao la, khúc Quốc tế ca vang mãi trong tim ta đời đời.
Việt Nam ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng. Chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng, bước theo Đảng thủy chung trong trắng dẫu con đường vượt qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi!
Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng. Tổ quốc độc lập tự do muôn năm, đất nước không quên chân lý mang theo tên người.
Việt Nam, ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng. Chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng bước theo Đảng thủy chung trong trắng dẫu con đường vượt qua mưa nắng. Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi.
Tiến bước theo Đảng đường đi thênh thang thẳng tới chân trời vinh quang và chiền thắng. Giai cấp vô sản tình yêu bao la, khúc Quốc tế ca vang mãi trong tim ta đời đời.
Việt Nam ta tiến vào kỷ nguyên ánh sáng. Chủ nghĩa xã hội đẹp thêm năm tháng, bước theo Đảng thủy chung trong trắng dẫu con đường vượt qua mưa nắng. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi!


Lời bài hát liên quan

Việt Nam Ơi! Mùa Xuân Đến Rồi - FM
Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi - Quang Bình
Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi - Beat
Việt Nam Ơi ! Mùa Xuân Đến Rồi -
Em Ơi Mùa Xuân Đến Rồi Đó - Lê Dung
Em ơi mùa xuân đến rồi đó - Trọng Tấn
Mùa Xuân Đến Rồi Đó - Thanh Hoa
Đến Với chúng tôi Bình Định - Việt Nam (Festival võ cổ truyền Quốc tế - Việt Nam) - Tốp ca
Xuân ơi xuân đến chưa xuân - Hài tết Không hề biết giận - HongHao Akatsuki
Việt Nam Ơi - Huỳnh Đức Quốc-py
Tìm lời ca khúc khác bởi ca sĩ Tốp ca

Lời bài hát khác bởi ca sĩ Tốp ca

Việt Nam ơi! Mùa Xuân đến rồi
Màu Cờ Tôi Yêu
LK Quốc Ca - Quốc Tế Ca
Vinh Quang Việt Nam
Khúc Quân Ca Trường Sa
Năm Cánh Sao Vui
Trọn niềm kính yêu
Đâu đảng cần chúng ta có mặt
Noi Gương Lý Tự Trọng
Chúng em với an toàn giao thông