Lời bài hát Vẫn Là Em

Ca sĩ: Quách An An Sáng tác: Quốc Bảo Album: Q.A

Vẫn là em dù biết tiếng yêu đã mờ
Vẫn là em thì vẫn nhung nhớ
Vẫn là anh là lúc xót đau vẫn cần em
Anh mang em vào những giấc mơ chấp chới
Vẫn bên người vẫn luôn bên người, có bao giờ xa
Vẫn bên người vẫn luôn bên người, có bao giờ xa?

Sẽ còn đi cùng với nhau rất dài
Mãi vê sau lòng vẫn tha thiết
Vẫn còn anh dù biết giữ nhau có được đâu
Ta bên nhau vào lúc giấc mơ chấp chới
Vẫn bên người vẫn luon bên người, có bao giờ xa
Vẫn bên người vẫn luon bên người, có bao giờ xa?