Lời bài hát Trên Đĩa Thánh

Ca sĩ: Lm.JB.Nguyễn Sang Album: Cùng Mẹ Con Dâng

1. Trên *a thánh con dâng Ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi là sức lao công, cuộc đời gian khó kết nên lễ dâng. Trong chén thánh con dâng Ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con thánh hóa lao công xóa bao tội đời.

ĐK: Xin Ngài nhận của lễ con dâng lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. Xin Ngài nhận của lễ con dâng rộng tình muôn phúc thương ban tô đời tươi thắm ơn lành.

2. Đời sương gió con dâng Ngài tất cả, này từng nhát cuốc vỡ đất khô khan, này nguồn sức sống úa theo thời gian. Ngày mai đó tương lai tràn ánh hồng. Kiếp sống hôm nay nắng soi trời trưa, kiếp sống mai này gió vui ngày mùa.


Lời các ca khúc liên quan