Lời bài hát Tránh Xa Cờ Bạc

Ca sĩ: A Huy Album: Trò Chơi... Trắng Tay

Đời cờ bạc không ai muốn, nay thắng mai thua chẳng dư được gì.
Đời cờ bạc không ai biết, giàu đó thôi bổng trắng tay nào hay.
Giống như một người điên, mang tất cả gia tài và người thân lao vào ván bài kia.
Giống như con thiêu thân, mang tất cả cuộc đời vùi chôn sâu không biết đâu ngày mai.

Đời cờ bạc đời gian dối, chẳng dám tin ai cũng không ai tin mình.
Đời cờ bạc đời cay đắng, tìm đó thôi không biết ai sẽ chia.
Lúc hiểu ra thì sao cũng đã quá muộn màng, từng người thân bạn bè đều lánh xa.
Lúc hiểu ra thì sao biết tránh ai giờ đây, tại vì ta ta đã quá lổi lầm.
Cờ là gian bạc là gian, là thắng thua ai biết trước được đâu.
Tiền làm chi cầu làm chi, tiền gian dối không thể bền lâu.
Cờ là gian bạc là gian, cho đỏ đen đánh mất cuộc đời.
Này người ơi hãy tránh xa, trò gian dối là cờ gian bạc lận.


Lời các ca khúc liên quan