Lời bài hát 我不要被你记住 / Tôi Không Muốn Được Em Nhớ Đến