Lời bài hát Tien Em Theo Chong

Ca sĩ: Truong Vu

thôi mình chia tay nój chi câu nói biệt ly. lỡ mai mình xa chắc không bao giờ còn nhìn nhau nữa. Em về phương ấy mối bước mưa buồn giăng theo. những khi trời mưa có nhớ anh không ngày nào đưa đón. Em ve nơi xa nói chi lời nói sầu bi chúc em chọn đôi pháo vui duyên hồng lợi trong nhung gấm ngựa buồn hiu hắt nước mắt tuôn trào lệ rơi chúc em ngày vui xóa hết ưu phiền xóa câu mong chờ. thôj tình ta đã lở làn nhớ chj câu thề nhớ chj tình duyên cho nát lòng nhau. thân nghèo bạc tiền thân này muộn phiền tình đã vô duyên hãy quên xin đừng lưu luyến dấu maj này ko còn gặp nhau.
thôi về đi em chớ nên sầu úa bờ mi nói chi rồi xa chỉ thêm đau lòng người đi kẻ ở lạnh lùng mưa gió hết khi sum quầy bên nhau khóc cho tình đau nước mắt lưng tròng tiễn em theo chồng.
Em ve nơi xa nói chi lời nói sầu bi chúc em chọn đôi pháo vui duyên hồng lợi trong nhung gấm ngựa buồn hiu hắt nước mắt tuôn trào lệ rơi chúc em ngày vui xóa hết ưu phiền xóa câu mong chờ. thôj tình ta đã lở làn nhớ chj câu thề nhớ chj tình duyên cho nát lòng nhau. thân nghèo bạc tiền thân này muộn phiền tình đã vô duyên hãy quên xin đừng lưu luyến dấu maj này ko còn gặp nhau.
thôi về đi em chớ nên sầu úa bờ mi nói chi rồi xa chỉ thêm đau lòng người đi kẻ ở lạnh lùng mưa gió hết khi sum quầy bên nhau khóc cho tình đau nước mắt lưng tròng tiễn em theo chồng


Lời các ca khúc liên quan