Lời bài hát ThieuNhiTanHanhCa

Ca sĩ: Hợp ca

hiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới,
Theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời.
Được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới,
Tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai.

Cùng đi hỡi các Thiếu Nhi !
Cùng đi với Chúa Kitô !
Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa,
Là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm nay.

Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới.
Thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi thường.
Bằng NGUYỆN CẦU, HY SINH và một bầu khí mới,
Tuổi trẻ VIỆT NAM đem CHÚA cho giới trẻ VIỆT NAM.

Welcome to Website Giáo Xứ Đa Minh - Kênh Ba tại www.kenhba.10giay.us