Lời bài hát 叹十声/ Than 10 Tiếng

Ca sĩ: Đồng Lệ

烟花那女子叹罢那第一声思想起奴终身 靠啊 靠何人爹娘生下了奴就没有照管为只为家贫寒才卖那小奴身咿呀呀得儿喂说给谁来听为只为家贫寒才卖了小奴身烟花那女子叹罢那第二声思想起当年的 坏呀坏心人花言巧语 他把奴来骗到头来丢下奴只成了一片恨咿呀呀得儿喂说给谁来听到头来丢下奴只成了一片恨烟花那女子叹罢那第三声思想起何处有 知呀知心人天涯漂泊受尽了欺躏有谁见逢人笑暗地里抹泪痕咿呀呀得儿喂说给谁来听有谁见逢人笑暗地里抹泪痕


Lời các ca khúc liên quan