Lời bài hát Những Con Tàu Huyền Thoại

Ca sĩ: B.O.M Sáng tác: Quỳnh Hợp Album: Tổ Quốc Nhìn Từ Biển

Những con tàu huyền thoại

Pk: Những con tàu không số như những con rồng lửa
Mang lửa từ muôn phương đến tận nơi chiến trường
Những con tàu không số như tình thương đại dương
Chở mùa xuân miền bắc vào xứ dừa yêu thương
Những con tàu không số như mảnh hổ oai hùng
Tung hoành khắp miền đông cùng miền Nam đánh giặc
Những con tàu không số nam bắc như thoi đưa
Có lần là ra khơi sẵn sàng làm cát bụi
ĐK:
Tàu không số những con tàu huyền thoại
Những con đò quê hương
Tàu không số cùng đồng đội vượt biển
Một con đường trong tim
Tàu không số âm vang mãi tình người
Sóng vững khúc hành ca
Tàu không số mở con đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh trên biển…

Pk: Những con tàu không số như những con rồng lửa
Mang lửa từ muôn phương
đến tận nơi chiến trường
Những con tàu không số như tình thương đại dương
Chở mùa xuân miền Bắc vào xứ dừa yêu thương
Những con tàu không số như mảnh hổ oai hùng
Tung hoành miền đông cùng miền nam đánh giặc
Những con tàu không số Nam Bắc như thoi đưa
Có lần là rơi sẵn sàng làm cát bụi
ĐK:
Tàu không số những con tàu huyền thoại
Những con đò quê hương
Tàu không số cùng đồng đội vượt biển
Một con đường trong tim
Tàu không số âm vang mãi tình người
Sóng vững khúc hành ca
Tàu không số mở con đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh trên biển..

ĐK:
Tàu không số những con tàu huyền thoại
Những con đò quê hương
Tàu không số cùng đồng đội vượt biển
Một con đường trong tim
Tàu không số âm vang mãi tình người
Sóng vững khúc hành ca
Tàu không số mở con đường huyền thoại
Đường Hồ Chí Minh trên biển…


Lời các ca khúc liên quan