Lời bài hát Như Là - Lê Cát Trọng Lý

Ca sĩ: Lê Cát Trọng Lý Album:

Như là người đến thưa tội
Trăm tội, có tội chưa hay?
Như là lòng hết mong đợi
Mong gì? Bất diệt nơi đây?!

Như là mình đã chết theo thời gian
chết theo cơn mê này
Như là mình đã chết đi tình yêu, vì u mê
Như là mình chết theo thời gian
Chết theo cơn mê này
Như là lòng đã chết đi mùa xuân...

Như là lòng hết âm thầm
Ơ hờ đêm hội mưa ngâu
Như là lòng chẳng u sầu
Vui buồn câu chuyện nhân gian
Như là mình đã chết theo thời gian
Chết theo cơn mê này
Như là lòng đã chết đi tình yêu, vì u mê
Như là mình đã chết theo thời gian
Chết theo cơn mê này
Như là lòng đã chết đi...
Như là mình đã chết đi...
Như là lòng đã chết đi tình yêu...


Lời các ca khúc liên quan