Lời bài hát Nhạn Tình Gọi Bạn

Ca sĩ: Sơn Hạ Album: Xa Em Gái Quê

Bên kia sông ai trông. Bóng người còn mỏi mong.
Ai thương ai bến sông. Gợi bao niềm nhớ mong.
Rặng_trâu bầu bên đó. Thương nhớ ai than thương.
Tiếng nhạc buồn thở than. Thương nhớ chi muộn màng.
Mưa thương ai mưa rơi. Mưa buồn ai tả tơi.
Ai gieo chi nao nề. Để lòng tôi tái tê.
Hẹn hò chi con nước. Cho nước trôi ngược dòng.
Lục bình chia hai lối_ Đau xót thương oi rặng tram bầu.
Bậu ơi! Bậu đi lấy chồng xa. Bậu bỏ cha mẹ già.
Bậu lìa xa thôn xóm. Bậu quên đi tình nghèo.
Mơ giàu sang nhung gấm mà để tôi lẻ bạn bên sông.
Bậu ơi! Bậu đi lấy chồng xa. Mà bỏ quên bạn quê nhà.
Bậu về nơi xa đó. Bậu có thương con đò.
Đợi chờ cho duyên lỡ. Ngồi khóc thương cho bạn xa_ mờ.


Lời các ca khúc liên quan