Lời bài hát Nguoi tinh Miyahee - Vu Ha

Ca sĩ: vu ha Sáng tác: dang cap nhat

Alô! Em à nhớ anh không?.Nhớ à..Đang là gì đây đến với anh này hỡi em yêu đừng có buồnphiền.Àlô!á lô thấy em đang vui cùng ai có biết anh buồn..Chẳng nói lên câu này nàng hỡi đừng chớ vội xa tình..Hỡi em yêu ơi sao.Numa Numa Yay.Numa Numa Yay.Numa Numa Numa Yay.Hỡi em yêu ơi em yêu ơi hãy yêu anh này.Đừng có xem tình là những chò vui đùa..Hỡi em yêu ơi sao.Numa Numa Yay.
Numa Numa Yay.Numa Numa Numa Yay.Hỡi em yêu ơi em yêu ơi hãy yêu anh này.Đừng có xem tình là những chò vui đùa..Ngày đó, tình lên ngôi nàng hỡi có nhớ không nàng.
Alô đến với anh này hỡi em yêu tình chúng mình buồn à lô á lôÔi tình yêu đó biết không nàng chẳng nói nên câu này nàng hỡi đừng chớ vội xa tình..Hỡi em yêu ơi sao.Numa Numa Yay.Numa Numa Yay.Numa Numa Numa Yay.Hỡi em yêu ơi em yêu ơi hãy yêu anh này.Đừng có xem tình là những chò vui đùa..Hỡi em yêu ơi sao.Numa Numa Yay.Numa Numa Yay.Numa Numa Numa Yay.Hỡi em yêu ơi em yêu ơi hãy yêu anh này.Đừng có xem tình là những chò vui đùa..Tình là nhớ.Tình là mơ.Tình là thơ.Tình là xót xa..Mai Ya Hee.Mai Ya Hu.Mai Ya Ho.Mai Ya Ha Ha.Hỡi em yêu ơi sao.Numa Numa Yay.Numa Numa Yay.Numa Numa Numa Yay.Hỡi em yêu ơi em yêu ơi hãy yêu anh này.
Đừng có xem tình là những chò vui đùa..Hỡi em yêu ơi sao.Numa Numa Yay.Numa Numa Yay.NumaNuma Numa Yay.Hỡi em yêu ơi em yêu ơi hãy yêu anh này.Đừng có xem tình là những chò vui đùa..Tình là nhớ.Tình là mơ.Tình là thơ.Tình là xót xa..Mai Ya Hee.Mai Ya Hu.Mai Ya Ho.Mai Ya Ha Ha..


Lời các ca khúc liên quan