Lời bài hát Ngựa Ô Huế

Ca sĩ: Ái Vân Album: Tơ Duyên

ngựa ô ô ì a ngựa ô ô ô dây thắng kiệu vàng ới bạn chung tình ới bạn bạn mình ới . ịn tra í a ịn tra tra tra ,ịn tra khớp bạc bộ lục lạc đồng đen (nì ) vải thưa búp sen bộ dây cương nhuôm thắm nì một cặp yến trắng tình tang nọn tang tính tính tang nọn tang tình( thiếp sánh cho chàng dinh đáo lại lại về dinh) (2 lần) nọn long í a nọn long long long nọn long phù phật dày tất nệm gấm nì như hoa chen ngọc đua ngà mâm thao ba địch dụ canh dơi mỏ dịch trai điêu sắc điểm bạc con cá dưới nước nì con ngựa ban kiều tình tang nọn tang tinh tính tang nọn tang tình ( thiếp sánh cho chàng dinh đáo lại lại về dinh) ( 2 lần)


Lời các ca khúc liên quan