Lời bài hát nắng Sớm

Ca sĩ: Hợp Ca Album: Trẻ Mầm Non Ca Hát Vol.3 ( CD3 )

Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Nắng cung em hát mvà cùng chơi múa vòng. Có cô chim khuyên khen là vui quá.Vui cung nắng sớm ( ơ) má ai cũng hồng.


Lời các ca khúc liên quan