Lời bài hát Nắng ấm trên quê hương Thái Bình

Ca sĩ: ĐTNVN

Em đến quê anh một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ru dài theo sóng.Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất ,Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế. Anh yêu, yêu Diêm Điền, rừng phi lao gió mát. Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu, đưa em về đồng cõi anh thương em anh nói.
Em đến quê anh một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ru dài theo sóng.Thái Bình ơi Thái bình, ai đặt tên cho đất ,Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi, Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế. Em yêu, yêu Diêm Điền, rừng phi lao gió mát. Em đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu, đưa em về đồng cõi anh thương em anh nói. Em dệt đôi chiếu hoa, cho anh trảỉ giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi, để anh thưa, để anh thưa. Cho em về quê mình cùng làm lúa, cùng làm đay, cùng dệt gối, cùng đan mây. Tay em trổ vòng, tay anh trạm bạc, làm giàu cho quê hương hỡi người em gái mà anh yêu thương. Thái Bình ta đó, lòng em yêu thương.
Em đến quê anh một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương ru dài theo sóng.Thái Bình ơi Thái bình, ai đặt tên cho đất ,Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi, Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế.Cho em về quê mình cùng làm lúa, cùng làm đay, cùng dệt gối, cùng đan mây. Tay em trổ vòng, tay anh trạm bạc, làm giàu cho quê hương hỡi người em gái mà anh yêu thương. Thái Bình ta đó, lòng anh yêu thương.Thái Bình ta đó, lòng em yêu thương. Miền quê đó, để lòng ta yêu thương.


Lời các ca khúc liên quan