Lời bài hát My Love My Face

Ca sĩ: WAX

You get further away from me
But I can’t let go of you that easily

Why am I being like this?
Do I have to be like this?
It’s not a love that could end with just a

few words
Come back to me, so I could love you
If you leave me like this, I might change

my mind

My heart my dream
You may have forgotten me already
But I can’t let go of you from my side
Why did you have to leave?
Why did you change your mind?
I don’t hate you even if you make me cry

every night

Come back to me, so it’s not too late
When you come back, I might not be

there
Come back to me, so I can only look at

you
So that my love won’t dry because of

such long waiting

I want to be held in your embrace once

more
I want to love you!
--------------- -------------------- -----------
Tìn yêu của em gương mặt của em
Anh xa dần
Nhưng em không thể để anh anh đi dễ

dàng như thế

Tại sao em lại như thế này?
Em có cần phải như thế này không?
Nó không phải là tình yêu thứ có thể kết

thúc chỉ với một vài từ
Trở về với em để em có thể yêu anh
Nếu anh rời xa em như thế này, tâm trí

em có thể thay đổi

Trái tim em, tình yêu của em
Có lẽ anh đã quên em
Nhưng em không thể để anh đi
Tại sao anh thay đổi?
Em không ghét anh ngay cả khi anh làm

em khóc hằng đêm

Trở về với em, nó chưa quá trễ
Khi anh quay về, có lẽ em sẽ không ở đây
Trở về với em để em có thể nhìn anh
Bởi vì thời gian đợi chờ quá lâu đó là tại

sao tình yêu của em sẽ chẳng bao giờ

phai

Em muốn được giữ chặt trong vòng tay

anh
Em muốn yêu anh!


Lời các ca khúc liên quan