Lời bài hát MK beatbox at CNN Idol 2011

Ca sĩ: Minh Kiên Sáng tác: Minh Kiên Album: MK beatbox at CNN Idol 2011

bum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chatbum bum chat chat chat bum bum chat thank u


Lời các ca khúc liên quan