Lời bài hát MÊ LINH BIỆT KHÚC ( TRÍCH ĐOẠN TRONG TIẾNG TRỐNG MÊ LINH 1977 )

Ca sĩ: THANH NGA & THANH SANG Sáng tác: VĨNH ĐIỀN Album: TIẾNG TRỐNG MÊ LINH

Soạn giả: Vĩnh Điền
Trưng Trắc: Trong giây phút chia tay,tim nguyện ghi lời thề.
Thi Sách : Khi xa nhau muôn dặm dài như có nhau kề vai trong chinh chiến dẫu muôn đắng cay chi sờn.
Trưng Trắc: Bầu trời Nam u tối, quân thù gieo bạo tàn. Ta vui riêng đâu đành lòng đem máu xương cùng muôn dân tranh đấu nhớ nhau chớ quên câu thề.
Thi Sách : Đêm nay có xa nhau cho ngày mai ta lại gần
Trưng Trắc: Ôi trăng sao trên bầu trời như sáng soi đường ra biên ải có em dõi theo chân chàng
Thi Sách : Kìa hồn thiêng sông núi nghe lòng ta dạt dào. Ta chung lo ngăn giặc thù mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm. Ngày..về..vinh..q u


Lời các ca khúc liên quan