Lời bài hát Mặt trời dịu êm

Ca sĩ: Bằng Kiều Sáng tác: Dương Thụ

Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
Với anh với anh em là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu

Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm
Là vầng mặt trời của anh
Đẹp dịu dàng mà không chói lóa
Thật hiền mặt trời của anh

Mặt Trời cười lung linh nắng
Dịu dàng mặt Trời của anh

Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
Với anh với anh em là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu

Sáng trong hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
Với anh với anh em là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu

Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm
Là vầng mặt trời của anh
Đẹp dịu dàng mà không chói lóa
Thật hiền mặt trời của anh

Mặt Trời cười lung linh nắng
Dịu dàng mặt Trời của anh

Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
Với anh với anh em là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Sáng trong hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
Với anh với anh em là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu

Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
Với anh với anh em là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Sáng trong hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
Với anh với anh em là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu


Lời các ca khúc liên quan