Lời bài hát Lý Thầy Tư

Ca sĩ: Don Nguyễn Sáng tác: Trương Quang Tuấn Album: Ông Xã Em Number 1

Nghe kể chuyện ở xóm dưới có bà năm ù
Đi chữa bệnh ở xóm dưới nhà ông thầy tư
Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cấp
Chớ xem thường phải mau trị gấp...

Bà năm ù cầu xin thầy ra tay trừ tà
Mau hết ..bệnh hao tốn là chuyện nhỏ mà thôi..
Mừng trong lòng,chắc phen này bổn thầy trúng mánh..
Mừng trong lòng,xong vụ này giải nghệ cho nhanh.

Thiên linh linh,địa linh linh.
Ơi lý thầy tư,nhan nhan,khói khói,thầy tư hum hum..
Thiên linh linh,địa linh linh..
Bớ à 5 ù,khói khói,nhan nhan,thầy thổi phù phù.Phù phù..phèo phèo..
Thiên không linh,địa không linh..
Xuến thầy tư đưa tô nước phép bà 5 ực liền..
Thiên hổng linh,địa cũng hổng linh..
Bà 5 xụi lứ,thầy tư hết hồn cuốn gói dong luôn..


Lời các ca khúc liên quan