Lời bài hát Lời Hứa Nguyện.

Ca sĩ: Bình An Trong CHÚA Sáng tác: Tin Lành Album: Vâng Theo CHÚA

Khi đang trông mong một ngày CHÚA trở lại
Con vẫn bước trên đường hẹp gian nan
Con đường hẹp, đường sự sống
Đường theo CHÚA con đường thập tự.

Nhưng con luôn tin sẽ gặp CHÚA nhân từ
Ở cuối con đường thập tự vinh quang
CHÚA oai quyền, chờ đón con
Dù hôm nay khó nguy ngập tràn

Con luôn vững tin suốt đoạn đường con đi
Khi vinh quang Thiên CHÚA
Vây quanh trên trần gian
Con tôn vinh Ngài chúc tụng Ngài Jesus
Con luôn yêu mến CHÚA trọn cả tâm linh

Đk:
Ngài là CHÚA tể trị khắp muôn loài
CHÚA hiển vinh, danh CHÚA hiển vinh
Ngài là CHÚA ban sự sống muôn đời
Con nguyện luôn chúc tôn danh Cha


Lời các ca khúc liên quan

Lời bài hát khác bởi Bình An Trong CHÚA