Lời bài hát Lê Văn Tám

Ca sĩ: Sơn Ca Album: Chiến Sĩ Vô Danh

Em nhớ nhất một chuyện năm xưa ở miền Nam
1 ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan tành
Ai đã ghi công đầu nơi đây thật liệt oanh
Tuổi 13 chính tên gọi Lê Văn Tám.

Bó đuốc sống sáng ngời soi đường cho đội em tiến nhanh.
Hôm nay đây vây quanh lửa hồng, lửa bập bùng như gọi tên anh.