Lời bài hát 当你孤单你会想起谁/ Khi Anh Cô Đơn Anh Nhớ Ai

Ca sĩ: Triệu Học Nhi Album: 听听/ Nghe Xem

你的心情总在飞 什么事都想去追 想抓住一些安慰
歌 你总是喜欢在人群中徘徊 你最害怕孤单的滋味
词 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
转 你的心那么脆 一碰就会碎 经不起一点风吹
自 你的身边总是要许多人陪 你最害怕每天的天黑
音 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
魁 但是天总会黑 人总要离别 谁也不能永远陪谁
网 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
i 而孤单的滋味 谁都要面对 不只是你我会感觉到疲惫
n (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)
k 当你孤单你会想起谁 你想不想找个人来陪
u 你的快乐伤悲 只有我能体会 让我再陪你走一回


Lời các ca khúc liên quan