Lời bài hát Hy Lễ Cuộc Đời

Ca sĩ: Thúy Anh Sáng tác: Lê Sỹ Đức

Hy lễ cuộc đời: philipphe Nguyễn Hoàng Lĩnh hjhj
1. Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng trót cuộc đời con,
là bao công khó từng ngày qua vất vả ngược xuôi,
làm nên bánh thơm với rượu nồng thắm con dâng về,
thì đây Chúa ơi xin nhận cho lễ vật tình yêu.

ĐK: Nguyện xin dâng lên, nguyện xin dâng lên trước tòa Chúa,
uy linh cao sang, đây đời con, ôi quá mọn hèn.
Chúa thương đón nhận lễ vật chỉ là yếu đuối.
Theo hương trầm bay lên cao tới cõi Thiên Đàng
mong Ngài thương, mong Ngài thương đoái.
Chúa ơi có nghe tiếng nài van thiết tha nguyện xin,
Ngài nhận cho nầy đây lễ vật.

2. Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng mối tình đầu tiên,
là con yêu Chúa tình đẹp như những hạt sương mai,
tình con mãi như nến rực cháy sang con dâng về,
thì đây Chúa ơi xin nhận cho lễ vật tình yêu.


Lời các ca khúc liên quan