Lời bài hát Hren Len Ray - dang Vu Hiep

Ca sĩ: Vũ Hiệp Sáng tác: ...

Bài hát được cung cấp bởi mp3.zing.vn (Music player provided by mp3.zing.vn)

Đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa... H'zen lên rẫy.
Rung ren rung ren , chiếc vòng công tua ...H'zen lên rẫy.
Ô, con đường đất đỏ.
Ô, mặt trời nắng đỏ.
Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê.
Một trời âm thanh, một rừng hương say... Ban mê lộng gió.
Em đi tỉa bắp, hay hái rau rừng .
Vui chi em hát...
Chi ra bru ra bru prong ...chi ra la la la la...
Chi ra bru ra bru prong ...chi ra la la la la...


Lời bài hát liên quan

hren lên rẫy - thanh trúc - thanh trúc đô rê mí
Horen Lên Rây - - Beat
Heren len ray - Ha Phuong
Hơren Lên Rẫy - Bazan
H'ren Lên Rẫy - Ngô Văn Vương
H'ren lên rẫy - Đặng Trà My
Hơ Ren Lên Rẫy - Nhóm Tây Nguyên
H'ren lên rẫy - Nguyễn Ngọc Tường Vy
H'ren Lên Rẫy - Bazan
H'Jen Lên Rẫy - Y Moan
Tìm lời ca khúc khác bởi ca sĩ Vũ Hiệp

Lời bài hát khác bởi ca sĩ Vũ Hiệp

Hren Len Ray - dang Vu Hiep