Lời bài hát Hren Len Ray - dang Vu Hiep

Ca sĩ: Vũ Hiệp Sáng tác: ...

Đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa... H'zen lên rẫy.
Rung ren rung ren , chiếc vòng công tua ...H'zen lên rẫy.
Ô, con đường đất đỏ.
Ô, mặt trời nắng đỏ.
Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê.
Một trời âm thanh, một rừng hương say... Ban mê lộng gió.
Em đi tỉa bắp, hay hái rau rừng .
Vui chi em hát...
Chi ra bru ra bru prong ...chi ra la la la la...
Chi ra bru ra bru prong ...chi ra la la la la...


Lời bài hát liên quan

hren lên rẫy - thanh trúc - thanh trúc đô rê mí
Hơren Lên Rẫy - Bazan
Horen Lên Rây - - Beat
Heren len ray - Ha Phuong
H'ren Lên Rẫy - Bazan
H'Jen Lên Rẫy - Y Moan
H'zen lên rẫy - Bazan
H'ren Lên Rẫy - Ngô Văn Vương
Hơ Ren Lên Rẫy - Nhóm Tây Nguyên
H'ren lên rẫy - Đặng Trà My