Lời bài hát Dời Đô

Ca sĩ: Ngọc Ký Sáng tác: Nguyễn Tiến Album: Phú Nước Non

(thành Đại La...ở vào nơi trung tâm trời đất...
Xem khắp đất đại việt...ấy là nơi thăng địa..hội tụ bốn phương...
Tức là nơi thượng đô..kinh sư mãi muôn đời......)
Dời đô...Dời đô...dựng nghiệp...
Để ngàn ngàn năm, còn in dấu ,cha ông
Dời đô...
Thuận thiên nhân hòa há thẹn với tổ tiên...tiên tổ..
Để .ư. muôn đời...
Bay lên.. bay lên..bay lên...bay lên...bay lên...
Rồng bay đất Thăng Long....
Tung bay ..tung bay.. vó ngựa tung bay ...
Ào.ào.ào.ào chiến bào cờ đào, bay trên lưng tuấn mã ..ư..ư
Nào ngại gian nan chí làm vương mưu nghiệp lớn ..ư..ư
Trên kính thiên, dưới hợp lòng dân.
Chiến thuyền lướt sóng về. Đại La xưa.
Bay lên... đất..ư...Kinh Kỳ.
Rồng trầu hổ phục.
Nam bắc tây đông .
Núi sông sau trước ,là nơi thắng địa bốn phương ...
Hội quần ,là nơi thắng địa bốn phương ta hội quần.
Nơi ấy ...là nơi thượng Đô... Kinh sư mãi ...muôn đời......
(Nhớ ...Hoa Lư ...
.Nhớ ánh trăng nghiêng.... Trùm ....
Bóng núi...Dời đô.Dời đô..
Để ngàn ngàn năm còn in đât. Thăng Long . ư..hư...
Bay lên....Thăng Long......)