Lời bài hát 庭院深深/ Đình Viện Sâu Thẳm

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 对著唱/ Diêu Tư Đình (CD1)

多少的往事
已难追忆 多少的恩怨 已随风而逝
两个世界
几许痴迷 十载的离散 几许相思
这天上人间
可能再聚 听那杜鹃 在林中轻啼
不如归去
不如归去 啊 不如归去
多少的往事
已难追忆 多少的恩怨 已随风而逝
两个世界
几许痴迷 十载的离散 几许相思
这天上人间
可能再聚 听那杜鹃 在林中轻啼
不如归去
不如归去 啊 不如归去 不如归去
不如归去


Lời các ca khúc liên quan