Lời bài hát Đi Cắt Lúa

Ca sĩ: Dân ca Hrê Sáng tác: Hà Quán Huy

Đàn em vui hát ca hòa với tiếng chiêng vang lừng
đón lúa mới về ấm no khắp dân bản làng (ê)
Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát huơng ê ê
đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng (ê).............

� � em vui hát ca hòa với tiếng chiêng vang lừng
đón lúa mới về ấm no khắp dân bản làng (ê)
Từng đàn em vui hát ca mừng lúa ngát huơng ê ê
đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng (ê).............


Lời các ca khúc liên quan

Lời bài hát khác bởi Dân ca Hrê