Lời bài hát 秋夜/ Đêm Thu

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 印象/ Ấn Tượng (CD1)

秋夜月影 闪闪星光衬夜静
静似比一片飞花 夜来伤心怨悲声
天外雁影 惊破天空四野静
命似比天边孤雁 夜半断肠痛失旧情

依稀忆记旧日 堪比那好梦初醒
叹人海沧桑变迁 低声怨苍天作弄人
窗外夜雨声 点点敲窗破寂静
独对此凄清秋夜 又那堪断肠记忆旧情

依稀忆记旧日 堪比那好梦初醒
叹人海沧桑变迁 低声怨苍天作弄人
窗外夜雨声 点点敲窗破寂静
独对此凄清秋夜 又那堪断肠记忆旧情


Lời các ca khúc liên quan