Lời bài hát Dau Chan Phia Truoc , Beat

Ca sĩ: Beat

khi tôi còn là hạt bụi

người đã lên tàu đi xa

khi quê hương còn chìm nổi

người đã lên tàu đi xa

khi tôi còn là hạt bụi

người đã lên tàu đi xa

khi bến nhà rồng đầy nước mắt

bước chân bác đặt chốn này hờ hơ hơ hớ hơ hờ hớ

hơ hờ hơ hơ hờ hơ hớ hơ hơ hờ hớ hơ hờ hơ hớ

dấu chân không nhẹ như mây(như mây)bè cao

dấu chân không êm không ấm(không ấm) bè thấp

dấu chân không là dấu nắng

mười ngón chân bở bầm sâu

dấu chân của dáng đứng lâu

nặng hai vai là Tổ quốc

chắc Người rưng rưng nước mắt

trái tim căm giận bừng bừng (hùng hồn)

khi tôi còn là hạt bụi

người đã lên tàu đi xa

khi quê hương còn chìm nổi

người đã lên tàu đi xa

để tôi được là Việt Nam

để tôi măt trời gần lại

để nghe tim mình thay đổi

để người người sống tự do

nhẹ nhàng đôi chân mà bước

bác đã là người đi trước

khai rừng băng sông mở núi

cho tôi có cả cuộc đời

cho tôi có cả cuộc đời( ngân dài za một chút)


Lời các ca khúc liên quan