Lời bài hát Cuối xuống đi 2 già - jombie ft afan

Ca sĩ: jombie ft afan Sáng tác: jombie ft afan

Tình Beo if Jombie Afan
Tinh ơi..Đm FSR nó cắn mình kìa ...mình a nhô nó luôn mình bao chum bồ nó lun... thờ đại bây giờ Ráp vẫn chúi như lúc....mà nghỈ LẠI thời nay nó không có khác gì lúc ...Tao giết tao thằng kia chu P cắt tuyết lun thằng kia....Phong ơi Phong ta bão phong này ...Tình Beo if Jombie Afan
Tinh ơi..Đm FSR nó cắn mình kìa ...mình a nhô nó luôn mình bao chum bồ nó lun... thờ đại bây giờ Ráp vẫn chúi như lúc....mà nghỈ LẠI thời nay nó không có khác gì lúc ...Tao giết tao thằng kia chu P cắt tuyết lun thằng kia....Phong ơi Phong ta bão phong này ...Tình Beo if Jombie Afan
Tinh ơi..Đm FSR nó cắn mình kìa ...mình a nhô nó luôn mình bao chum bồ nó lun... thờ đại bây giờ Ráp vẫn chúi như lúc....mà nghỈ LẠI thời nay nó không có khác gì lúc ...Tao giết tao thằng kia chu P cắt tuyết lun thằng kia....Phong ơi Phong ta bão phong này ...


Lời các ca khúc liên quan