Lời bài hát Cuối Cùng

Ca sĩ: Shen Sáng tác: Shen Album: ...

1 Cãm xúc ckợt trôu qa lắg sâu trog đáy lòg
Chợt qá khứ lại hiện ra vẫn là 1 Bóg hìh
Khi đêm xuốg a nkắm mắt r` nkớ về 2 ta
Nkớ ngày xưa . nkớ lờu hứa “ sẽ kô puôg tay đâu mà “
Nhìn e vuôi tkấi e cười h.p pên ng ta
A ckĩ píc đứg nkìn , a muốn tkấi nụ kười và
Tại s a kô tkễ , qtâm e đc nkư ng` ta
Tại s e nói dối , troq tim e vẫn kòn nó mà
Đã kó lúc a lầm tưỡg rằg e sẽ là kũa a
Đã kó lúc a lầm tưỡg rằg trái tim e đã làh
Và pâi h` e đi pên nó a mớu píc là a sai
A xl a đã kố gắg. nkưn anh vẫn làm e puồn
Hĩu lầm do e xãy ra tkậc sự a kô muốn
Đôu tay a vẫn nắm ckặt nkưn r` kũg fãi puôg
Vì ng` e iêu kô fãi a nên kô dám mog jì
Ckĩ mog e sẽ h.p kũg đến lúc fãi a ra đi

Đã là iêu tkì a ckấp nkận dù píc ng` đau sẽ là a
Dù a píc tận sâu trog trái tim e tkì ng` e iêu kô fãi a
Nkìu lúc e đi pên nó tkì e .. kó nkớ về a kô
E kó nkớ tk`g pạn đặc piệt mà nó đễ e ỡ trog lòg
Nkữn lờu iêu mà e từg nói là cko ng` ta kô fãi a
Nkữn dòg nkớ tkươn ghi trên status là cko ng` ta kô fãi a
Nkữn lờu hẹnn thề mà a từg nge là cko ng` ta kô fãi a
tấc kã t.y vs kon tim này là cko ng` ta .. kô fãi a


Lời các ca khúc liên quan