Lời bài hát 背新娘/ Cổng Tân Nương

Ca sĩ: Đồng Lệ Album: 枉凝眉/ Uổng Ngưng My (CD2)

背起木椅上山崗 鳥兒也在娶新娘 山地花像海棠
山地花像月亮 哎 我的好姑娘呀嗨 放下木椅在山崗

請來坐在木椅上 送你付花耳環 送你件花衣裳 啊
我倆配成雙呀嗨 姑娘姑娘依呀嗨 姑娘姑娘依呀嗨
嗨收下了黃耳環 收下了花衣裳 新娘羞答答呀嗨

新郎喜洋洋啷呀嗨 背起木椅下山崗 鳥兒已經入洞房
偷偷地望一望 悄悄地講一講 啊 莫負好春光呀嗨


Lời các ca khúc liên quan