Lời bài hát Con Sáo Sậu

Ca sĩ: Hương Lan Sáng tác: Bắc Sơn Album: Lý Chim Xanh

Con sáo sậu, đậu cành me, mưa là me, rụng lối mòn
Con sáo sậu, đậu sừng trâu, mưa gió ngâu, mùa thu về
Gió về gió thu về nắng thu theo về làng xưa nhà xưa quê xưa
Gió vào ngọn tre, khói quyện mái nhà
Gió vàng nắng thu tàn gió thu rơi lá vàng còn nghe nhịp chân thu đi
Sáo diều bờ đê, gốc rạ sau hè
Ai đem con sáo qua sông (mẹ chờ mong)
Ai đem con sáo qua sông (mẹ chờ mong)
Cho nên con sáo sổ *g, cho nên con sáo sổ *g, sổ *g bay xa

Con sáo đẹp, đậu bàn tay, năm ngón tay đẹp luống cầy
Con sáo đẹp rời bàn tay, con sáo bay bàn tay buồn
Ai đem con sáo qua sông (mẹ chờ mong)
Ai đem con sáo qua sông (mẹ chờ mong)
Cho nên con sáo sổ *g, cho nên con sáo sổ *g, sổ *g bay xa....