Lời bài hát Cô giáo em là hoa Êban

Ca sĩ: Bé Tuyết Ngân Sáng tác: Đang cập nhật Album: Thiếu Nhi

la la la , la la la ,la la la la,la la la la la ...
Suong long lanh, ray nuong xanh
Con suoi quanh lung doi thanh thanh
Hoa eban lo trang luong luong
cai nang xon xao theo em toi truong.

Xa xa kia la lang buon ta
Cos co giao tre co loi em ca
khi len nuong,khi qua suoi
Em ngat canh hoa tang co giao minh
Ề hê ê hê ề hê
Ề he ê hê ề ê hế

Nay canh hoa em tang co giao
la canh hoa cua lang buon
Hoa êban phu nui rung ta
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Hoa eeban phunui rung ta
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Ề hế ế hê ề hê
Ề hế ế hê ề ê hế.

Suong long lanh
Ray luong xanh
Con suoi quang lung doi thanh thanh
Hoa eban no trang luong luong
Cai nang xon xao theo em toi truong
Xa xa kia la lang buon ta
Có co giao tre co loi em ca
Khi len nuong ,khi qua suoi
Em ngat canh hoa tang co giao minh
Ề hế ế hê ề hê
Ề hế ế hê ề ê hế

Nay canh hoa em tang ca giao
la canh hoa cua lang buon
Hoa eban phu nui rung xa
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Hoa eban phu nui rung xa
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Ề hế ê hê ề hê
Ề hế ê hê ề ê hế !


Lời các ca khúc liên quan

Lời bài hát khác bởi Bé Tuyết Ngân