Lời bài hát Cô giáo em là hoa Êban

Ca sĩ: Bé Tuyết Ngân Sáng tác: Đang cập nhật Album: Thiếu Nhi

Bài hát được cung cấp bởi mp3.zing.vn (Music player provided by mp3.zing.vn)

la la la , la la la ,la la la la,la la la la la ...
Suong long lanh, ray nuong xanh
Con suoi quanh lung doi thanh thanh
Hoa eban lo trang luong luong
cai nang xon xao theo em toi truong.

Xa xa kia la lang buon ta
Cos co giao tre co loi em ca
khi len nuong,khi qua suoi
Em ngat canh hoa tang co giao minh
Ề hê ê hê ề hê
Ề he ê hê ề ê hế

Nay canh hoa em tang co giao
la canh hoa cua lang buon
Hoa êban phu nui rung ta
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Hoa eeban phunui rung ta
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Ề hế ế hê ề hê
Ề hế ế hê ề ê hế.

Suong long lanh
Ray luong xanh
Con suoi quang lung doi thanh thanh
Hoa eban no trang luong luong
Cai nang xon xao theo em toi truong
Xa xa kia la lang buon ta
Có co giao tre co loi em ca
Khi len nuong ,khi qua suoi
Em ngat canh hoa tang co giao minh
Ề hế ế hê ề hê
Ề hế ế hê ề ê hế

Nay canh hoa em tang ca giao
la canh hoa cua lang buon
Hoa eban phu nui rung xa
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Hoa eban phu nui rung xa
Xinh nhu co giao tren buon lang xa
Ề hế ê hê ề hê
Ề hế ê hê ề ê hế !


Lời bài hát liên quan

Cô Giáo Em Là Hoa Eban - Như Hảo
Cô giáo em là hoa eban. - Thụy Khanh
Cô Giáo Em La Hoa Epang - beat
Cô giáo em là hoa ebang - Chu Lê Anh Thư
Cô Giáo Em Là Hoa Epang (Beat) -
Cô giáo em là hoa Ê-pang - Phương Anh (B)
Cô giáo em là hoa epang (Beat) -
Co giao em la hoa epang - manh tan
Cô Giáo Em - Nguyệt Anh
Cô Giáo Em - Tổng Hợp
Tìm lời ca khúc khác bởi ca sĩ Bé Tuyết Ngân

Lời bài hát khác bởi ca sĩ Bé Tuyết Ngân

Cô giáo em là hoa Êban